o mně

Jsem český právník, spoluzakladatel Zdravého fóraInstitutu práva a občanských svobod Pro Libertate odborové organizace Pro Libertate a mluvčí Charty 2022. 

Mnoho let se věnuji problematice ochrany dat a soukromí na internetu, právu informačních technologií a telekomunikací i ochraně osobnosti ve vztahu k médiím.

Jsem držitelem ocenění Právník roku v oblasti IT za rok 2018 a Výroční ceny České asociace elektronických komunikací za rok 2014.

V minulosti jsem působil jako šéfredaktor odborného časopisu Technologies & Prosperity, ředitel rozvoje podnikatelské sítě IT podnikatelů TUESDAY Business Network (dříve First Tuesday), následně jako právník a posléze partner mezinárodní advokátní kanceláře. Od roku 2011 buduji vlastní menší specializovanou advokátní kancelář.  

Přednášel jsem telekomunikační právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT.

Jsem také autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací, například komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (Linde, 2014), Základy softwarového práva (Wolters Kluwer, 2011), Práva k duševnímu vlastnictví a jejich ochrana (European Commission – Enterprise and Industry, 2009), Company Formations (CorporateINTL, 2009) a dalších. 

Od března 2020 se v reakci na koronavirovou krizi mnohem intenzivněji věnuji tématům ochrany základních práv a svobod a principů demokratického právního státu. 

Spolu s kolegy z institutu Pro Libertate jsem podal k Nejvyššímu správnímu soudu desítky návrhů na zrušení mimořádných opatření, řadu z nich úspěšně. Se skupinou senátorů jsem také podal návrh na zrušení vyhlášky o povinném očkování hasičů, policistů, zdravotníků a pracovníků v sociálních službách proti covid-19. 

Jsem ženatý a mám tři malé děti.


Několik střípků z mé práce: 

– Pomáháme Nadačnímu fondu Vrba v řešení právních problémů ovdovělých rodičů, skupině, která je ze strany státu dlouhodobě přehlížena.

– Po více než desetiletém úsilí se nám podařilo vrátit největší dílo českého krále komiksů – Káji Saudka – Muriel a andělé jeho rodině

– V srpnu 2021 jsme s kolegy vystoupili v Senátu konferenci o tom, jak covidová opatření likvidují základní principy demokratického právního státu. 

– Spolu se skupinou senátorů jsme podali návrh na zrušení vyhlášky o povinném očkování proti covid-19 k Ústavnímu soudu. 

– V rámci institutu Pro Libertate jsme s kolegy podali desítky žalob proti nezákonným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví k Nejvyššímu správnímu soudu a k Ústavnímu soudu, vydáváme odborná stanoviska, oslovujeme poslance i senátory a zveřejňujeme rady občanům, jak zvládat konkrétní situace. 

JUDr. Tomáš Nielsen - kandidát strany Právo Respekt Odbornost do Senátu Parlamentu ČR v senátním obvodu č. 52 – Jihlava
Copyright JUDr. Tomáš Nielsen © 2022