Můj program

V Senátu budu pokračovat v tom, co jsem dělal nejméně poslední dva roky. Spolu s kolegy a našimi odborníky se budu věnovat ochraně ústavnosti právních předpisů a obnově právního státu.

Mými prioritami bude vždy

  • ochrana lidské důstojnosti jako základní hodnoty humanismu a práva
  • návrat k právnímu státu a ústavnosti
  • ochrana občanů proti vládní zvůli
  • ochrana dětí a jejich práva na vzdělání a na šťastný život
  • ochrana práva na informace a svobody projevu
  • nestrannost, objektivita a pluralita jako ústřední hodnoty veřejnoprávních médií
  • funkční soudní ochrana a státní úřady pro občany
  • ochrana zájmů české společnosti  
  • řešení skutečných problémů občanů Vysočiny a Jihočeského kraje

Považuji za nepřijatelné, aby vláda zneužívala nouzového stavu nebo jakýchkoliv krizových situací k tomu, aby potlačovala práva nás, občanů ČR.

Považuji za nepřijatelné, aby vláda předala moc nad našimi právy mezinárodním institucím, ať už jde o Světovou zdravotnickou organizaci, Evropskou unii nebo kohokoliv jiného. 

Česká televize i Český rozhlas musí naplňovat roli veřejnoprávních médií, zejména zprostředkovávat informace při respektování plurality názorů, široké diskuse, nestrannosti a nezávislosti na aktuální politické reprezentaci.

Každý musí mít přístup k účinné a rychlé soudní ochraně svých práv a svobod.

Jsme dospělí lidé a máme právo o svých životech rozhodovat sami.

Podrobnější informace o programu strany Právo Respekt Odbornost najdete zde.

JUDr. Tomáš Nielsen - kandidát strany Právo Respekt Odbornost do Senátu Parlamentu ČR v senátním obvodu č. 52 – Jihlava

Zadal: Právo Respekt Odbornost
Zpracoval: Apertia Tech s.r.o.

Copyright JUDr. Tomáš Nielsen © 2022
Pro Libertate